Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

AKTUALITY

Přehled poskytovatelů zdravotnických služeb připojených k NCP

Přehled poskytovatelů zdravotnických služeb připojených k Národnímu kontaktnímu místu pro elektronické zdravotnictví:    
Název poskytovatele IČO Připojen k NCP Poskytuje data pro pacienta prostřednictvím Portálu občana (portal.gov.cz)  Typ poskytovaných dokumentů
Oblastní nemocnice Jičín 26001551 ANO ANO propouštěcí zpráva
Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje 00829013 ANO ANO záznam o výjezdu 
Nemocnice Třebíč 00839396 ANO ANO hospitalizační zpráva
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina 71009311 ANO ANO protokoly o odběrech COVID-19
Nemocnice Havlíčkův Brod 00179540  ANO v přípravě hospitalizační zpráva
Nemocnice Jihlava 00090638 ANO ANO pacientský souhrn
Nemocnice Liberec 27283933 ANO v přípravě pacientský souhrn
Fakultní nemocnice Olomouc 00098892 v přípravě v přípravě pacientský souhrn
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 00064173 v přípravě  v přípravě pacientský souhrn
Nemocnice Nové Město na Moravě  00842001 ANO ANO pacientský souhrn
Krajská zdravotní a.s. 25488627 v přípravě v přípravě pacientský souhrn
 

Prezentace z Technického semináře NCPeH ze dne 22. 6. 2022

Prezentace a záznam z technického semináře, který se uskutečnil v Jihlavě 22. 6. 2022 na téma aktuální stav Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví (NCPeH). 

Podmínky pro připojení IS k NCPeH

Popis podmínek pro připojení k NCPeH, vzorové požadavky na dodavatele IS.  

Vzorové CDA dokumenty

Příklady CDA dokumentů, které byly validovány prostřednictvím IHE Gazelle 

Provozní řád NCPeH

Provozní řád ISVS Národního kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví pro Českou republiku (NCPeH ČR) 

Rozhraní NCP pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace - API pro úlohu A (poskytovatel dat pro NCP)

Sada dokumentů, které popisují náležitosti pacientského souhrnu a referenčního rozhraní Národního kontaktního místa pro eHealth z pohledu informačních systémů sloužících pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace v ČR v roli poskytovatele dat. 

Rozhraní NCP pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace - API pro úlohu A (poskytovatel dat pro NCP)

Byla vypublikována nová aktualizace verze rozhraní NCP - API verze 11, update 2021 

Dokončení projektu NIX-ZD - pacientský souhrn

V prosinci skončil projekt NIX-ZD.CZ, jehož cílem bylo vybudování národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví a přeshraniční výměnu zdravotnické dokumentace.V rámci projektu byla vytvořena nová elektronická služba ve zdravotnictví, národní kontaktní místo, které umožňuje bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče.   

Publikace Elektronické přeshraniční zdravotní služby v EU

Informace pro občany, lékaře i lékárníky o principech fungování elektronických přeshraničních služeb v EU. 

Uspořádání jednání eHMSEG v Praze

Kraj Vysočina v rámci realizace projektu NIX-ZD.CZ - Zavádění přeshraničních služeb eHealth v České republice zorganizoval pracovní setkání tzv. eHMSEG  (eHealth Member State Expert Group), kterého se zúčastnili zástupci Evropské komise (DG SANTE a DG CONNECT) a 20 členských států. 

Prezentace - Aktuální stav služeb elektronického zdravotnictví z pohledu krajů

Prezentace vedoucího odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, která zazněla na konferenci Za Česko digitální 11. února 2020 v Jihlavě. 

Prezentace z veřejného semináře 27. listopadu 2019 v Praze

    

Program veřejného semináře - 27. listopadu 2019 v Praze

Ve středu 27. listopadu se uskuteční další společné setkání odborné veřejnosti o aktuálním stavu projektů zabývajících se zaváděním přeshraničních služeb eHealth v České republice (Deployment of Cross-Border eHealth Services in the Czech Republic). Program naleznete v příloze.   

Stránky: 1 2 3 4 5 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

ZZS

ZZS

Logo SUKL

Financováno