Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

AKTUALITY

Podmínky pro připojení IS k NCPeH

Popis podmínek pro připojení k NCPeH, vzorové požadavky na dodavatele IS.  

Vzorové CDA dokumenty

Příklady CDA dokumentů, které byly validovány prostřednictvím IHE Gazelle 

Provozní řád NCPeH

Provozní řád ISVS Národního kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví pro Českou republiku (NCPeH ČR) 

Rozhraní NCP pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace - API pro úlohu A (poskytovatel dat pro NCP)

Sada dokumentů, které popisují náležitosti pacientského souhrnu a referenčního rozhraní Národního kontaktního místa pro eHealth z pohledu informačních systémů sloužících pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace v ČR v roli poskytovatele dat. 

Rozhraní NCP pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace - API pro úlohu A (poskytovatel dat pro NCP)

Byla vypublikována nová aktualizace verze rozhraní NCP - API verze 11, update 2021 

Dokončení projektu NIX-ZD - pacientský souhrn

V prosinci skončil projekt NIX-ZD.CZ, jehož cílem bylo vybudování národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví a přeshraniční výměnu zdravotnické dokumentace.V rámci projektu byla vytvořena nová elektronická služba ve zdravotnictví, národní kontaktní místo, které umožňuje bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče.   

Publikace Elektronické přeshraniční zdravotní služby v EU

Informace pro občany, lékaře i lékárníky o principech fungování elektronických přeshraničních služeb v EU. 

Uspořádání jednání eHMSEG v Praze

Kraj Vysočina v rámci realizace projektu NIX-ZD.CZ - Zavádění přeshraničních služeb eHealth v České republice zorganizoval pracovní setkání tzv. eHMSEG  (eHealth Member State Expert Group), kterého se zúčastnili zástupci Evropské komise (DG SANTE a DG CONNECT) a 20 členských států. 

Prezentace - Aktuální stav služeb elektronického zdravotnictví z pohledu krajů

Prezentace vedoucího odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, která zazněla na konferenci Za Česko digitální 11. února 2020 v Jihlavě. 

Prezentace z veřejného semináře 27. listopadu 2019 v Praze

    

Program veřejného semináře - 27. listopadu 2019 v Praze

Ve středu 27. listopadu se uskuteční další společné setkání odborné veřejnosti o aktuálním stavu projektů zabývajících se zaváděním přeshraničních služeb eHealth v České republice (Deployment of Cross-Border eHealth Services in the Czech Republic). Program naleznete v příloze.   

Boot Camp NCPeH CZ - 1. pololetí 2020

Chcete si v praxi vyzkoušet interoperabilitu dle mezinárodních standardů IHE a HL7? Chcete, aby váš informační systém byl schopen sdílet data prostřednictvím Národního kontaktního místa pro eHealth (NCPeH)?   

Pozvánka na 7. veřejný seminář - zavádění přeshraničních služeb eHealth v České republice

  Ve středu 27. listopadu se uskuteční další společné setkání odborné veřejnosti o aktuálním stavu projektů zabývajících se zaváděním přeshraničních služeb eHealth v České republice (Deployment of Cross-Border eHealth Services in the Czech Republic).   

Stránky: 1 2 3 4 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

ZZS

ZZS

Logo SUKL

Financováno