Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

AKTUALITY

Prezentace z Technického semináře NCPeH ze dne 2. 11. 2022

Prezentace a záznam z technického semináře, který se uskutečnil v Jihlavě 2. 11. 2022 na téma aktuální stav Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví (NCPeH). 

Testovací rámec interoperability IS s NCPeH

Testovací rámec ovšření interoperability IS poskytovatele zdravotních služeb s infrastrukturou NCPeH ČR. Metodický dokument připravený týmem NCPeH v rámci standardizačních aktivit MZdr (aktivita projektu financovaného z Národního plánu obnovy).  

Metodika vedení a sdílení pacientského souhrnu v ČR

Metodika vedení a sdílení pacientského souhrnu v ČR v návaznosti na Vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci připravená týmem NCPeH v rámci standardizačních aktivit MZdr (aktivita projektu financovaného z Národního plánu obnovy). 

Prezentace z Technického semináře NCPeH ze dne 22. 6. 2022

Prezentace a záznam z technického semináře, který se uskutečnil v Jihlavě 22. 6. 2022 na téma aktuální stav Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví (NCPeH). 

Podmínky pro připojení IS k NCPeH

Popis podmínek pro připojení k NCPeH, vzorové požadavky na dodavatele IS.  

Vzorové CDA dokumenty

Příklady CDA dokumentů, které byly validovány prostřednictvím IHE Gazelle 

Provozní řád NCPeH

Provozní řád ISVS Národního kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví pro Českou republiku (NCPeH ČR) 

Rozhraní NCP pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace - API pro úlohu A (poskytovatel dat pro NCP)

Sada dokumentů, které popisují náležitosti pacientského souhrnu a referenčního rozhraní Národního kontaktního místa pro eHealth z pohledu informačních systémů sloužících pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace v ČR v roli poskytovatele dat. 

Rozhraní NCP pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace - API pro úlohu A (poskytovatel dat pro NCP)

Byla vypublikována nová aktualizace verze rozhraní NCP - API verze 11, update 2021 

Dokončení projektu NIX-ZD - pacientský souhrn

V prosinci skončil projekt NIX-ZD.CZ, jehož cílem bylo vybudování národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví a přeshraniční výměnu zdravotnické dokumentace.V rámci projektu byla vytvořena nová elektronická služba ve zdravotnictví, národní kontaktní místo, které umožňuje bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče.   

Publikace Elektronické přeshraniční zdravotní služby v EU

Informace pro občany, lékaře i lékárníky o principech fungování elektronických přeshraničních služeb v EU. 

Uspořádání jednání eHMSEG v Praze

Kraj Vysočina v rámci realizace projektu NIX-ZD.CZ - Zavádění přeshraničních služeb eHealth v České republice zorganizoval pracovní setkání tzv. eHMSEG  (eHealth Member State Expert Group), kterého se zúčastnili zástupci Evropské komise (DG SANTE a DG CONNECT) a 20 členských států. 

Prezentace - Aktuální stav služeb elektronického zdravotnictví z pohledu krajů

Prezentace vedoucího odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, která zazněla na konferenci Za Česko digitální 11. února 2020 v Jihlavě. 

Stránky: 1 2 3 4 5 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno