Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

AKTUALITY

Uspořádání jednání eHMSEG v Praze

Kraj Vysočina v rámci realizace projektu NIX-ZD.CZ - Zavádění přeshraničních služeb eHealth v České republice zorganizoval pracovní setkání tzv. eHMSEG  (eHealth Member State Expert Group), kterého se zúčastnili zástupci Evropské komise (DG SANTE a DG CONNECT) a 20 členských států. 

Prezentace - Aktuální stav služeb elektronického zdravotnictví z pohledu krajů

Prezentace vedoucího odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, která zazněla na konferenci Za Česko digitální 11. února 2020 v Jihlavě. 

Rozhraní NCP pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace

Byla vypublikována nová verze rozhraní NCP - API verze 11. 

Prezentace z veřejného semináře 27. listopadu 2019 v Praze

    

Program veřejného semináře - 27. listopadu 2019 v Praze

Ve středu 27. listopadu se uskuteční další společné setkání odborné veřejnosti o aktuálním stavu projektů zabývajících se zaváděním přeshraničních služeb eHealth v České republice (Deployment of Cross-Border eHealth Services in the Czech Republic). Program naleznete v příloze.   

Boot Camp NCPeH CZ - 1. pololetí 2020

Chcete si v praxi vyzkoušet interoperabilitu dle mezinárodních standardů IHE a HL7? Chcete, aby váš informační systém byl schopen sdílet data prostřednictvím Národního kontaktního místa pro eHealth (NCPeH)?   

Pozvánka na 7. veřejný seminář - zavádění přeshraničních služeb eHealth v České republice

  Ve středu 27. listopadu se uskuteční další společné setkání odborné veřejnosti o aktuálním stavu projektů zabývajících se zaváděním přeshraničních služeb eHealth v České republice (Deployment of Cross-Border eHealth Services in the Czech Republic).   

Odkaz na článek v Ekonomickém deníku - Projekty na rozvoj elektronizace zdravotnictví

Ve zdravotnictví se připravují desítky projektů na rozvoj digitalizace. Peníze jdou z Bruselu, otázka je, zda spolu budou systémy komunikovat. 

Odkaz na článek ve Zdravotnickém deníku

Kulatý stůl ZD: Zákon o eHealth má být hotový do konce roku, umožní sdílení dat napříč systémem 

Rozhovor zástupce ředitele pro IT a komunikaci Milana Blahy o připravovaných projektech

V rozhovoru pro Ekonomický deník se zmínil zástupce ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Milan Blaha o realizaci projektu NIX-ZD.CZ. 

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví inspirací pro nizozemskou praxi

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví, které je umístěno na Vysočině a které je také Krajem Vysočina spravováno, navštívila koncem června skupina odborníků z Nizozemí. 

Prezentace z veřejného semináře 19. června v Jihlavě

      

Informační systém Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví spuštěn do ostrého provozu

Dnem 21. června bylo zahájeno spuštění informační systém veřejné správy Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví do ostrého provozu. Správcem tohoto informačního systému je Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Stránky: 1 2 3 4 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

ZZS

ZZS

Logo SUKL

Financováno