Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

AKTUALITY

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví inspirací pro nizozemskou praxi

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví, které je umístěno na Vysočině a které je také Krajem Vysočina spravováno, navštívila koncem června skupina odborníků z Nizozemí. 

Prezentace z veřejného semináře 19. června v Jihlavě

      

Informační systém Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví spuštěn do ostrého provozu

Dnem 21. června bylo zahájeno spuštění informační systém veřejné správy Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví do ostrého provozu. Správcem tohoto informačního systému je Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Program 6. veřejného semináře NIX-ZD.CZ a NIX-ZD.CZ II

Program veřejného semináře, který se uskuteční 19. června v Jihlavě, v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina, najdete v příloze. 

Doplnění termínů Boot Campů - 2. pololetí 2019

Na podzim letošního roku připravujeme další technické Boot Campy! 

Finální výrok auditorů NIX-ZD.CZ

Auditní tým EC (DG SANTE) shledal vysvětlení zbývajících nálezů za dostatečné a nyní již formálně nic nebrání tomu, aby Česká republika se svým Národním kontaktním místem pro el. zdravotnictví, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a provozovatelem Kraj Vysočina, vstoupilo do ostrého provozu evropské infrastruktury pro eHealth (eHDSI). 

Pozvánka na 6. veřejný seminář k projektu NIX-ZD.CZ

Další společné setkání odborné veřejnosti, kde získáte informace o aktuálním stavu zavádění přeshraničních služeb eHealth v České republice (Deployment of Cross-Border eHealth Services in the Czech Republic) se uskuteční 19. června 2019 na Krajském úřadě v Jihlavě. 

Vzorové CDA dokumenty

Příklady CDA dokumentů, které byly validovány prostřednictvím IHE Gazelle 

Aktuální stav projektu přeshraničních služeb - konference ISSS v Hradci Králové

Ve dnech 1. a 2. dubna 2019 se uskutečnila v Hradci Králové konference Internet ve státní správě a samosprávě.   

Pozvánka na Boot Campy NCPeH CZ v roce 2019 - změna termínu

Chcete si v praxi vyzkoušet interoperabilitu dle mezinárodních standardů IHE a HL7? Chcete, aby váš informační systém byl schopen sdílet data prostřednictvím Národního kontaktního místa pro eHealth (NCPeH)?   

Finsko a Estonsko zahájily přeshraniční sdílení el. receptů v ostrém režimu

V pondělí 21. ledna spustily první dva státy EU - Finsko a Estonsko - přeshraniční sdílení elektronických receptů - tzv.ePrescriptions. Blahopřejeme! Finští pacienti jsou nyní schopni jít do lékárny v Estonsku a získat lék předepsaný elektronicky lékařem ve Finsku. 

Společná porada pracovních týmů 19.12.2018

Ve středu 19. prosince proběhne společné setkání obou pracovních týmů k projektu NIX.ZD I a NIX.ZD II. Dopoledne bude věnováno pacientskému souhrnu a odpoledne epreskripci.   

1. BootCamp NCP - zhodnocení akce

Dne 23. listopadu se uskutečnil první technický „Boot Camp“ – jednodenní intenzivní technické soustředění odborníků na IT - jehož hlavní náplní bylo praktické otestování interoperability informačních systémů poskytujících data prostřednictvím Národního kontaktního místa pro eHealth (NCPeH).   

Stránky: 1 2 3 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

ZZS

ZZS

Logo SUKL

Financováno