Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

2. veřejný seminář k projektu NIX-ZD.CZ - 5. 5. 2017

Projektový tým NIX-ZD.CZ pořádal v pátek 5. 5. 2017 celodenní Veřejný seminář k projektu NIX-ZD.CZ v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. Na seminář byli pozváni partneři projektu, tedy zástupci Nemocnice Jihlava p.o., Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, Ministerstva zdravotnictví České republiky a Asociace krajů České republiky. Oslovili jsme a pozvali k účasti na semináři odbornou veřejnost z IT oblasti i odborníky z oboru zdravotnictví z celé České republiky. Spolupracovníci projektového týmu NIX-ZD.CZ seznámili auditorium ve svých příspěvcích se současnými aktivitami projektu, problémy na které projektový tým při své práci naráží, i s tím, jak spolupracuje s ostatními členskými státy EU v rámci eHealth a jakých mezinárodních setkání se v rámci projektu účastní.

Program semináře byl rozdělen na tématické bloky:

  1. Identifikace lékaře
  2. Identifikace pacienta
  3. Sestavení pacientského souhrnu
  4. Přenos zdravotnické dokumentace

Všem přednášejícím děkujeme za příspěvky. 

Pokud jste se semináře nemohli zúčastnit, nabízíme Vám videozáznam.                                                                  

Všem zúčastněným děkujeme za zájem o projekt, zajímavou diskuzi a těšíme se na další setkání.

Galerie

 
 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno