Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

4. Veřejný seminář o stavu projektu NIX-ZD.CZ - první informace

Dovolte, abychom Vás pozvali na IV. Veřejný seminář o stavu projektu NIX-ZD.CZ, který se bude konat v pátek 25. května 2018 od 10:00 hodin v budově B, zasedací místnosti B 3.16 Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57 v Jihlavě.

 

Registovat se můžete na odkazu: http://extranet.kr-vysocina.cz/formulare/nixzd-seminar/

 

Program semináře bude obsahovat následující­ témata:

 

  1. Úvod, aktuální informace o projektu, pří­prava na audit.
  2. Architektura, příprava­ NCPeH, současný stav.
  3. Ukázka přeshraniční­ho přenosu Patient Summary - Lucembursko
  4. Standard - požadavky na informační­ systémy sloužící pro vedení­ a přenos zdravotnické dokumentace.
  5. Ukázka autentizace lékaře v České republice.
  6. Ukázka rozhraní Portálu občana (služby pro Portál občana).
  7. Boot Camp / eHealtht Hackhathon - podzim 2018.

 

 

Aktualizaci programu uveřejní­me před konání­m semináře zde.

 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno