Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

5. veřejný seminář ke stavu projektu NIX-ZD.CZ - program

Svou účast potvrďte na

https://extranet.kr-vysocina.cz/formulare/nixzd-seminar/

Předběžný program:

10:00

Úvod, přivítání účastníků semináře

 

10:05

Informace o stavu projektu

Klára Jiráková (Kraj Vysočina)

10:30

Průběh auditního procesu NCPeH – poznatky a ponaučení

Petr Pavlinec (Kraj Vysočina)

11:00

Legislativní okénko – připravované právní úpravy v oblasti eHealth

Ministerstvo zdravotnictví

11:15

Testování, interoperabilita – IHE, HL7

Petr Pavlinec (Kraj Vysočina)

12:00

Strategie naplňování pacientského souhrnu v ČR

Kraj Vysočina/Ministerstvo zdravotnictví

12:30

Elektronická identita a ztotožnění pacientů ve zdravotnictví

Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra

13:30

Přestávka

 

14:30

NIX-ZD.CZ II – implementace další přeshraniční služby eHealth v rámci NCPeH - přeshraniční ePreskripce a eDispenzace – projekt, partneři, scénáře

Klára Jiráková, Petr Pavlinec

15:00

Technická opatření a změny v CÚER při implementaci přeshraničních služeb

Státní ústav pro kontrolu léčiv

15:30

Další opatření a změny v e-preskripci s ohledem na implementaci přeshraničních služeb

Státní ústav pro kontrolu léčiv

16:00

Ukončení

 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno