Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

5. veřejný seminář ke stavu projektu NIX-ZD.CZ - včetně prezentací

Projektový tým pořádá veřejné semináře každý půlrok. Semináře se zúčastnili odborníci v oblasti eHealth a IT, lékaři, vývojáři zdravotnických SW, informatici nemocnic, zástupci Ministerstva zdravotnictví, SÚKL a další. Členové projektového týmu seznámili účastníky se současnými aktivitami projektu, přiblížili současný stav projektové problematiky i součinnost a koordinaci práce s ostatními zeměmi Evropské unie zařazenými do celoevropského projektového konsorcia. Zároveň byl představen projekt NIX-ZD.CZ II – přeshraniční ePreskripce a eDispenzace.

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno