Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

Dokončení projektu NIX-ZD - pacientský souhrn

V prosinci skončil projekt NIX-ZD.CZ, jehož cílem bylo vybudování národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví a přeshraniční výměnu zdravotnické dokumentace.V rámci projektu byla vytvořena nová elektronická služba ve zdravotnictví, národní kontaktní místo, které umožňuje bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče.

K propagaci výstupů projektu jsme připravili informativní šoty a brožurku.

Prohlédněte si video o využitelnosti přeshračničních zdravotních služeb pro lékaře https://youtu.be/ft_QABMSie4 a pro občany https://youtu.be/aKOoUNxsb5I

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno