Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

Dotazník pro žádost o připojení k NCPeH

Dotazník pro žádost o připojení k NCPeH (součást žádosti posílané do datové schránky provozovatele NCPeH CZ - 
ID datové schránky: x2de458)

prilohy/128_Dotaznik_NCP_v1_2021_obecne.xlsx

 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

ZZS

ZZS

Logo SUKL

Financováno