Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

eHealth Network schválila pokyny pro implementaci jednotlivých „use cases“ pro přeshraniční využití

Na svém 24. zasedání schválila eHealth Network první verzi pokynů (guidelines) pro implementaci některých „use cases“ pro přeshraniční využití v souladu se Směrnicí EP a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči – zejména pro propouštěcí zprávy, laboratorní zprávy a obrazové vyšetření a zprávy z obrazového vyšetření. Rovněž byly aktualizovány pokyny pro přeshraniční pacientský souhrn. Všechny dokumenty najdete níže.

Jedná o přípravu na zavedení Nařízení EP a Rady o Evropském prostoru pro zdravotní data (EHDS), jehož návrh se nyní na evropské úrovni projednává. Zatímco nyní je implementace jednotlivých přeshraničních služeb eHealth ze strany členských států dobrovolné, po vstoupení zmíněného návrhu nařízení do platnosti bude zavedení těchto přeshraničních služeb povinné (viz prezentace https://archiv.isss.cz/archiv/2023/download/prezentace/mz_kacerova.pdf ).

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo standardy pro jednotlivé kategorie částí zdravotnické dokumentace (propouštěcí zpráva, zpráva z laboratorního vyšetření, zpráva z obrazového vyšetření, pacientský souhrn) ve formě „Požadavků Ministerstva zdravotnictví na prioritní kategorie elektronického zdravotního záznamu“, které jsou aktuálně určená především žadatelům a příjemcům podpory výzvy IROP eHealth a NPO Interoperabilita II. - https://ncez.mzcr.cz/index.php/cs/pozadavky-mz-pro-vyzvy-irop-ehealth-npo-interoperabilita-ii/pozadavky-mz-pro-vyzvy-irop-ehealth-npo .

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno