Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

Finální výrok auditorů NIX-ZD.CZ

Auditní tým EC (DG SANTE) shledal vysvětlení zbývajících nálezů za dostatečné a nyní již formálně nic nebrání tomu, aby Česká republika se svým Národním kontaktním místem pro el. zdravotnictví, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a provozovatelem Kraj Vysočina, vstoupilo do ostrého provozu evropské infrastruktury pro eHealth (eHDSI). V první fázi si ČR bude moci začít vyměňovat tzv. pacientské souhrny s Lucemburskem, Portugalskem a Chorvatskem. Další státy budou následovat. V roce 2021 se plánuje spuštění služby přeshraniční eRecept, kdy Národní kontaktní místo bude zprostředkovávat možnost českým občanům vyzvedávat si léky na elektronický recept v jiném státě EU.

 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno