Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

Identifikace a autentizace ve zdravotnictví - jak implementovat eIDAS?

Kraj Vysočina se jako zástupce České Republiky účastní projektu „Development of an eIDAS – openNCP Connector for cross border eHealth“ (Vývoj eIDAS – OpenNCP konektoru pro přeshraniční přenos zdravotních dat), a to v rámci celoevropského konsorcia, vedeného portugalským Ministerstvem zdravotnictví.

 

Portugalské Ministerstvo zdravotnictví sezvalo několik členských států aktivních v CEF, aby se zúčastnili projektu, který by zanalyzoval současný stav implementace elektronické identifikace v eHealth v členských zemích a na základě této analýzy a dobré praxe států, kteří již eID do zdravotnictví zavedly vypracovat referenční implementační model pro ostatní členské státy. Účelem projektu je implementace eID konektoru mezi Národním kontaktním místem pro eHealth a národním eIDAS uzlem. Cílem je pak vytvoření referenčního modelu a technické specifikace této implementace, které pak budou nabídnuty ostatním státům k využití.

 

Kraj Vysočina na realizaci plánovaných aktivit spolupracovat se Správou základních registrů (SZR) jako Národní identitní autoritou (NIA) a správcem národního uzlu eIDAS. Kraj Vysočina již se SZR aktivně spolupracuje při testování využití elektronických občanek v testovacím prostředí NIA za účelem identifikace a autentizace fyzické osoby.

 

Jednou z oblastí, které musí být v rámci tohoto projektů vyřešeny, je řešení identifikace a autentizace pacienta a ošetřujícího lékaře v rámci přeshraniční komunikace Národních kontaktních míst členských států při poskytování neplánované zdravotní péče občanu EU mimo jeho domovský stát. S ohledem na platné nařízení eIDAS bude muset proces identifikace a autentizace pacienta/ lékaře proběhnout ve „spolupráci“ Národního kontaktního místa pro eHealth a národního eIDAS uzlu, v souladu s nařízením eIDAS.

 

Harmonogram projektu je 4/2018 – 4/2019.

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno