Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

Informace o projektu

Deployment of Cross-Border eHealth Services in the Czech Republic – NIXZD.CZ

Zavedení přeshraniční služeb eHealth v České republice – NIXZD.CZ

 

Národní projektové konsorcium:

            Koordinátor projektu:             Kraj Vysočina

            Partneři projektu:                   Ministerstvo zdravotnictví ČR

                                                          Nemocnice Jihlava, p. o.

                                                         Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p. o.

             

Datum zahájení realizace projektu:               1. ledna 2017

Datum ukončení realizace projektu:              31. prosince 2020

 

Celkové plánované náklady projektu:           477.474,-  EUR

Dotace CEF TELECOM (75 %):       358.106,- EUR

Popis projektu:

Předmětem projektu NIXZD.CZ je vybudování Národního kontaktního místa (brány) pro eHealth pro Českou republiku a zapojení České republiky do celoevropského mechanismu výměny zdravotnických dat pro službu pacientský souhrn (patient summary) jako země přijímající i poskytující.

Cílem projektu je navržení, implementace, testování a ostrý provoz Národního kontaktního místa pro eHealth včetně návazností do standardizace, legislativy a technických opatření na národní úrovni.

Pro vybudování Národního kontaktního místa bude použita stávající metodika a infrastruktura Národního centra pro výměnu zdravotní dokumentace (NIX-ZD), jejímž provozovatelem je Kraj Vysočina, bude navazovat na Národní strategii elektronického zdravotnictví, mezinárodní i národní infrastrukturu elektronických identit dle nařízení eIDAS a základních registrů ČR.

 

Klíčové vazby projektu

Infrastruktura digitálních služeb EU - Digital Service Infrastructures (DSIs) - https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eHealth

OpenNCP – Open-source software brána pro přeshraniční výměnu zdravotní dokumentace - https://openncp.atlassian.net/wiki/display/ncp/OpenNCP+Introduction

Elektronická indentifikace (eID) a elektronické služby (eTS) v EU – eIDAS - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/trust-services-and-eid

Přeshraniční interoperabilita služeb v oblasti elektronických zdravotních záznamů – EPSOS - http://www.epsos.eu/home/about-epsos.html

Základní registry veřejné správy ČR (ROB, ROS, ORG) -  

http://www.mvcr.cz/clanek/zakladni-registry-zakladni-registry.aspx

 

Národní identitní autorita – NIA -

http://www.mvcr.cz/soubor/3-eidas-aktivity-a-plany-mv-cr-v-oblasti-el-identifikace-a-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx

 

Národní centrum výměny zdravotní dokumentace – NIX-ZD.CZ –

http://www.nixzd.cz/

 

Standardy a nomenklatura – HL7, DASTA, IHE, SNOMED-CT

 

Více na  www.nixzd.cz

Kontakt: Mgr. Klára Jiráková, manažer projektu,  info@nixzd.cz

 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

ZZS

ZZS

Logo SUKL

Financováno