Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví inspirací pro nizozemskou praxi

 Zájem ze strany nizozemských hostů byl především o informace k budování Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví, probrali technický rozvoj, bezpečnost informací, testování a interoperabilitu včetně standardů. Skupina navštívila jihlavskou krajskou nemocnici a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, kde jim byl představen sofistikovaný proces předávání pacienta od ZZS Kraje Vysočina do péče nemocnice s praktickou ukázkou elektronického sdílení zdravotního záznamu pacienta pomocí služby Emergency Card.

 

 
 

Nizozemská strana v praxi realizuje projekt PIEZO („program pro implementaci evropských zdravotnických služeb“), iniciovaný jejich Ministerstvem zdravotnictví. Většina účastníků studijního pobytu na Vysočina proto byla ze dvou organizací (ICTU a NICTIZ), přičemž ICTU je obdobou našeho „NAKIT – Národní agentura pro IT“ tedy organizace  zajišťující komunikační IT služby pro státní správu, NICTIZ je obnova našeho Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Mezi hosty z Nizozemí byli zástupci pěti nemocnic z  Amsterdamu, Maastrichtu a Rotterdamu,  holandského ministerstva zdravotnictví nebo vedoucí záchranné služby. „Kolegové z Holandska byli velmi mile překvapeni úrovní vybavenosti nemocnice i záchranky a některá zařízení nám upřímně závidí. Velmi se jim líbila komunikace mezi záchrankami a nemocnicí prostřednictvím eMeDocsu,“ řekla Klára Jiráková, koordinátorka IT projektů Krajského úřadu Kraje Vysočina a koordinátorka projektu NIX-ZD.CZ.

Tato návštěva souvisí i se zapojením Nemocnice Jihlava p.o. do Národní strategie Ministerstva zdravotnictví pro elektronizaci zdravotnictví. 

 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno