Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

Největší nemocnice v ČR Krajská zdravotní a.s. je připojena k NCPeH

Krajská zdravotní, a.s. (KZ) se připojila 22. 3. 2023 k Národnímu místu pro elektronické zdravotnictví České republiky (NCPeH). Díky realizaci tohoto propojení nemocničního informačního systému (NIS FONS Enterprise) provozovaného KZ a NCPeH, který je ve správě Kraje Vysočina, jsou nově v rámci celoevropské sítě pro výměnu zdravotnické dokumentace (MyHealth@EU) dostupné pro lékaře v Evropské unii údaje pacientů KZ. Vzhledem k tomu, že KZ je největším poskytovatelem zdravotních služeb v ČR s více než 1,1 milionu evidovanými pacienty a spravuje sedm největších nemocnic Ústeckého kraje, jde o velmi významný pokrok v oblasti rozvoje služeb elektronického zdravotnictví v ČR. Jedná se také o pozitivní krok, který může výrazně zkvalitnit a také zrychlit proces v momentě, kdy pacient potřebuje ošetření v rámci některé členské země Evropské unie. Součástí této služby je zpřístupnění dat typicky pro urgentní ošetření českých pacientů mimo území republiky, ale také přístup zdravotníků k datům pacientů ušetřovaných v nemocnicích KZ.

Vedle tohoto servisu pro zdravotnické profesionály je dalším výsledkem i zavedení služeb a zpřístupnění zdravotnické dokumentace v podobě tzv. pacientského souhrnu také samotným pacientům. Ti mohou své údaje získat prostřednictvím Portálu občana na adrese https://obcan.portal.gov.cz/udaje/zdravotni-dokumentace.

Protože jde o propojení systémů pracujících s citlivými osobními údaji, je jak na straně KZ, tak na straně NCPeH kladen důraz na důsledné zabezpečení osobních údajů. K propojení systémů dochází prostřednictvím uzavřených, neveřejných sítí.

Tato pokročilá integrace rozsáhlých informačních systémů a elektronických služeb je realizována za přispění fondů EU (IROP, EU4Health) a z rozpočtů Kraje Vysočina a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno