Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

PROJEKT NIX.ZD III.

Pokračování záměru Národního kontaktního místa pro eHealth - přeshraniční a vnitrostátní systém pro výměnu zdravotnické dokumentace. Zavedení nových úloh - propouštěcí zpráva, laboratorní výsledky a originální dokumenty. Financování z EU fondu EU4Health.

Projekt je spolufinancován z fondu EU4Health a navazuje na projekt NIX.ZD I. a NIX.ZD II.

 

Koordinátor projektu:             Kraj Vysočina

Datum zahájení realizace projektu:               1. prosince 2022

Datum ukončení realizace projektu:              30. listopadu 2025

 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno