Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

PROJEKT NIX-ZD.CZ

 

Celý název projektu zní „Zavedení přeshraniční služeb eHealth v České republice – NIXZD.CZ“ („Deployment of Cross-Border eHealth Services in the Czech Republic – NIX.ZD“). Projekt je spolufinancován z fondu CEF TELECOM.

Cílem projektu je navržení, implementace, testování a ostrý provoz Národního kontaktního místa pro eHealth v České republice. (eH NCP) a zapojení České republiky do celoevropského mechanismu výměny zdravotnické dokumentace pro službu pacientský souhrn (Patient Summary) jako země přijímající i poskytující. Smyslem je předávání pacientského souhrnu v případech neplánované zdravotnické péče.

Národní projektové konsorcium:

Koordinátor projektu:             Kraj Vysočina

Partneři projektu:                  

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Nemocnice Jihlava
 • Nemocnice Třebíč
 • Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina

Provozovatelem infrastruktury NIXZD.CZ a organizací pověřenou Ministerstvem zdravotnictví ČR provozem informačního systému Národního kontaktního místa pro eHealth pro ČR je Kraj Vysočina jako koordinátor projektu.

             

Datum zahájení realizace projektu:               1. ledna 2017

Datum ukončení realizace projektu:              31. prosince 2020

 

Harmonogram implementace služeb v ČR

   • Příprava implementace – 1/2017 – 11/2017
   • Testování – 8/2017 – 1/2018
   • Audit – 2/2018 – 10/2018
   • Ostrý provoz – 5/2019 – 12/2020

 

Celkové plánované náklady projektu:           477.474  EUR 

Dotace CEF TELECOM (75 %):       358.106 EUR

 

Projektový tým:

 • Organizace, administrativa, technické řešení
  • Kraj Vysočina – vlastní zdroje
 • Architektura
  • KrV ve spolupráci s MV, MZd ÚZIS, SÚKL
 • Legislativa
  • KrV ve spolupráci s MV, MZd
 • Sémantika, standardy
  • externí odborníci, lékaři, firmy
 • Bezpečnost
  • Bezpečnostní analytik KrV, externí auditor

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno