Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

Pozvánka na 6. veřejný seminář k projektu NIX-ZD.CZ

Hlavní témata:

Pacientský souhrn a přestup do ostrého provozu, komunikace s Lucemburskem, ukázka přenosu do Lucembruska (video), legislativa (vyhláška), ePreskripce - příprava, legislativa (SÚKL), HEALTHeID - obecný popis cílů projektu, scénáře, architektura.

Přednášet budou zástupci Kraje Vysočina, Státního ústavu léčiv, Ministerstva vnitra, členové projektových týmů. Hlavním koordinátorem projektů je Kraj Vysočina. 

Registrační formulář najdete zde: http://extranet.kr-vysocina.cz/formulare/nixzd-seminar/

Program a jména přednášejících budeme průběžně  upřesňovat na těchto stránkách www. nixzd.cz.

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno