Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

Pozvánka na 7. veřejný seminář - zavádění přeshraničních služeb eHealth v České republice

Ve středu 27. listopadu se uskuteční další společné setkání odborné veřejnosti o aktuálním stavu projektů zabývajících se zaváděním přeshraničních služeb eHealth v České republice (Deployment of Cross-Border eHealth Services in the Czech Republic).

Seminář proběhne zasedací místnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze. Začátek je v 9:00.

Témata: 

  • Současný stav eHDSI (European Digital Service Infrastructure) a zapojení členských států
  • Pacientský souhrn - stav implementace v ČR
  • Přeshraniční ePreskripce/eDispenzace
  • možnosti otestování interoperability IS poskytovatelů zdravotních služeb
  • x-eHealth - nové plánové služby a scénáře v eHDSIHEALTHeID- možné scénáře implementace eIDAS procesů v elektronickém zdravotnictví

Registrace na konferenci je možná zde.

Podrobnější program zveřejníme co nejdříve.

 

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno