Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

Prezentace stavu projektu - porada CIO nemocnic

V rámci porady vedoucích pracovníků IT oddělení nemocnic, kterou v kongresovém centru Nemocnice na Homolce organizovalo 12.10.2018 ministerstvo zdravotnictví, proběhla prezentaci aktuálního stavu projektu Národního kontaktního místa pro eHealth

Předmětem prorezentace bylo vedle popisu aktuálního stavu projektu také představení výstupů auditu NCPeH, návrhu na možnost ověření shody s profily IHE a jazykem HL7 pro subjekty realizující projekty eHealth služeb v rámci IROP a také informace o připravovaném technickém Bootcampu.

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno