Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

Rozhraní NCP pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace - API pro úlohu A (poskytovatel dat pro NCP)

Sada dokumentů, které popisují náležitosti pacientského souhrnu a referenčního rozhraní Národního kontaktního místa pro eHealth z pohledu informačních systémů sloužících pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace v ČR

verze 11 - 4.1.2021

 • Popis referenčního rozhraní-  Popis rozhraní NCPeH pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace
 • Příloha č.1 - MVČR-OHA - Vazba na EU projekty (IROP 2017)
 • Příloha č.2 - Minimální obsah pacientského souhrnu pro ČR
 • Příloha č.3 - Číselníky evropských terminologických služeb eHealth
 • Příloha č.4 - Specifikace API národního konektoru (NC) pro získávání patient summary (PS) - aktualizováno 24.01.2024 (verze 11.7.5)

 

 verze 10 - 15.7.2019

 • Popis referenčního rozhraní-  Popis rozhraní NCPeH pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace
 • Příloha č.1 - MVČR-OHA - Vazba na EU projekty (IROP 2017)
 • Příloha č.2 - Minimální obsah pacientského souhrnu pro ČR
 • Příloha č.3 - Číselníky evropských terminologických služeb eHealth
 • Příloha č.4 - Specifikace API národního konektoru (NC) pro získávání patient summary (PS)

 

 

verze 9 - 24.5.2018

 • Popis referenčního rozhraní-  Popis rozhraní NCPeH pro informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace
 • Příloha č.1 - MVČR-OHA - Vazba na EU projekty (IROP 2017)
 • Příloha č.2 - Minimální obsah pacientského souhrnu pro ČR
 • Příloha č.3 - Číselníky evropských terminologických služeb eHealth
 • Příloha č.4 - Specifikace API národního konektoru (NC) pro získávání patient summary (PS)

 

verze 4 - 25.1.2018

 • Popis standardu - Návrh požadavků na informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace
 • Příloha č.1 - MVČR-OHA - Vazba na EU projekty (IROP 2017)
 • Příloha č.2 - Minimální obsah pacientského souhrnu pro ČR
 • Příloha č.3 - Číselníky evropských terminologických služeb eHealth
 • Příloha č.4 - Specifikace API národního konektoru (NC) pro získávání patient summary (PS)

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno