Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

Uspořádání jednání eHMSEG v Praze

Jednání zahájil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a přítomni byli rovněž zástupci Ministerstva zdravotnictví. Pracovní skupina se soustředila na současnou problematiku přeshraničního sdílení zdravotních dat, a to zejména na služby pacientský souhrn a elektronická preskripce. Projednávány byly také další možnosti přeshraničního sdílení údajů o ošetřovaných pacientech, např. laboratorní výsledky, propouštění zprávy, snímky atd.

Dále bylo projednáváno nadcházející plošné testování evropské infrastruktury pro eHealth, která je pro přeshraniční sdílení využívána, a vstup dalších států do ostrého provozu. V současné době jsou v ostrém provozu Finsko, Estonsko, Chorvatsko, Česká republika, Lucembursko, Malta a Portugalsko. Vstup dalších států se očekává v průběhu 2020/21.

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno