Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice
 
 
 

Veřejný seminář NCPeH - říjen 2023 (záznam, prezentace)

 


 

Program na čtvrteční veřejný seminář Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví, který se bude konat ve čtvrtek, 26. 10. 2023 od 13:00 hod, a to buď na místě v Pacientském hubu (U Vršovického nádraží 30, Praha 10 – Vršovice)  nebo online (https://kr-vysocina.webex.com/meet/NCPeH_CZ ).

 

13:00    Zahájení

Služby NCPeH – v rutinním provozu i plánované, stav v ČR a EU Klára Jiráková, Petr Pavlinec (Kraj Vysočina)

13:30     Připravované nařízení o EHDS  (předpokládané změny a dopady na poskytovatele zdravotních služeb) – Eliška Kačerová (MZ)

13:45     Připojování PZS (nemocnic) k NCPeH – proces, testování, problémy

 • Z pohledu provozovatele NCPeH – Petr Pavlinec (Kraj Vysočina)
 • Z pohledu testera NCPeH – Michal Popiolek (Kraj Vysočina)
 • Z pohledu nemocnice – Nemocnice Havlíčkův Brod

14:15     Standardy elektronického zdravotnictví

 • Standardy používané v rámci služeb NCPeH – Petr Pavlinec (Kraj Vysočina)
 • Připravované evropské/národní standardy a příprava služeb NCPeH na ně – Hynek Kružík (Kraj Vysočina/MZ)
 • Zkušenosti s implementací standardů IHE/HL7 – Martin Mudra (Scalesoft)

15:15     Ztotožňování kmene pacientů, identifikace

 • Přechod NCPeH na služby Registru pacientů, použití RID, služba ÚZIS – Petr Pavlinec (Kraj Vysočina)
 • Zkušenost nemocnice – Jan Pejchal (Krajská zdravotní a.s.)

15:45     Plány dalšího rozvoje NCPeH - (Klára Jiráková)

  • Projekt PATHEDpropojení NCPeH a mobilní aplikace EZ karta – služba pro pacienty
  • Plán dalšího rozvoje
  • Projekty IROP/NPO – připojování k NCPeH

Realizují

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Logo SUKL

Financováno